Zegel Universiteit Leiden Toren Academiegebouw

Algebra 1

Propedeuse Wiskunde -  Voorjaar 2001


[ Online Studiegids Wiskunde]
[ Mathematisch Instituut]


Docent: Hoorcollege:   Prof. Dr. H. Geiges
email:    geiges at math.leidenuniv.nl

Werkgroep:   Drs. R.P. Groenewegen
email:    groen at math.leidenuniv.nl

Inhoud: In dit eerste college uit de algebra-cyclus wordt een aantal onderwerpen uit de Caleidoscoop, zoals gehele getallen, permutaties, symmetriegroepen en restklassen geabstraheerd en geünificeerd in het begrip `groep'. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.
Tijd/plaats:
Hoorcollege:   zl. 401ma 13.45-15.30   15 jan-2 apr, 23 apr, 7 mei
Werkgroep:   zl. ???do 9.00-10.45   18 jan-5 apr, 26 apr, 3 mei
Aantal studiepunten: 4
Literatuur: Syllabus Algebra 1 van Prof. P. Stevenhagen, no. 505022
(Te koop bij het magazijn van het Huygenslaboratorium)

Tentamenregeling: Het eindcijfer is het gemiddelde van het huiswerkcijfer en het cijfer voor het schriftelijk tentamen. Op het hoorcollege wordt wekelijks een lijstje opgaven opgegeven. Daarvan moeten er op het eerstvolgende hoorcollege vier worden ingeleverd. Er is keuzevrijheid in de in te leveren opgaven, en het kiezen van `moeilijke opgaven' heeft een positieve invloed op het cijfer.

Het is een open-boek-tentamen, d.w.z bij het tentamen mag u gebruik maken van uw dictaat en uw aantekeningen.

Tentamenstof: De stof die op het hoorcolege en het werkcollege is behandeld.
Tentamendata: dinsdag 22 mei 2001   14-17 uur  zl. 174
dinsdag 31 juli 2001   14-17 uur  zl. 412 (herkansing)
Huiswerk:
Van het lijstje opgaven moeten er vier worden uitgewerkt en ingeleverd op het hoorcollege op de genoemde inleverdatum. De gecorrigeerde opgaven worden dan op de daaropvolgende werkgroep teruggegeven. De met een * gemerkte opgaven zijn lastiger en leveren meer punten op.

Opgaven         Inleverdatum
Hoofdstuk 1:  11, 14, 15, 17*, 19, 20, 21*, 23, 25*, 26* 22 januari
Hoofdstuk 2:  19, 23, 24, 28, 31, 36, 39, 40, 41*, 47, 49 29 januari
Hoofdstuk 2:  56, 57, 61*, 62, 63, 64*;    Hoofdstuk 3:  13, 20, 23, 24, 25 5 februari
Hoofdstuk 3:  29*, 30, 31*, 33*;    Hoofdstuk 4:  14, 17, 18, 20*, 24, 28 12 februari
Hoofdstuk 4:  19, 22, 25, 33, 37*, 38, 39, 40, 46*, 49* 19 februari
Hoofdstuk 4:  42, 43, 44, 47*, 50*, 52*, 55, 56*, 57, 59* 26 februari
Hoofdstuk 5:  1, 3, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 5 maart
Hoofdstuk 5:  6, 15, 16, 17, 18*, 29*, 30, 31, 34*, 42* 12 maart
Hoofdstuk 5:  8, 9, 19, 20, 36, 39*, 40, 41*, 51, 55*, 35*, 37*, 48*, 49*, 56* 19 maart
Hoofdstuk 6 26 maart
Hoofdstukken 6 en 7 2 april
Hoofdstuk 8 23 april

Einduitslagen:
collegekaart      tentamen     huiswerk     eindcijfer
9922156 7 6.5 7
0021164 10 7.5 9
0021172 3.5 6.5 5
JPvdH 6 5.5 6
0023256 10 8.5 9.5
0020966 9 7 8
0030988 6 7 6.5
0021504 7.5 7 7.5
0021299 5 - nog huiswerk inleveren
0021547 6 6 6
0032115 8.5 7.5 8
0021237 7.5 7.5 7.5
0021253 10+ 9 10
0021261 7 5 6
0034851 2.5 4 3.5
0021172 8.5 6.5 7.5
0021229 6 6 6
015166 3.5 7 5


Last modified by geiges at math.leidenuniv.nl on 8 June 2001.