Zegel Universiteit Leiden Toren Academiegebouw

Algebra 2

Tweedejaars Wiskunde -  Najaar 2001


[ Online Studiegids Wiskunde]
[ Mathematisch Instituut]


Docent: Hoorcollege:   Prof. Dr. H. Geiges
email:    geiges at math.leidenuniv.nl

Werkgroep:   Drs. R.P. Groenewegen
email:    groen at math.leidenuniv.nl

Inhoud: In dit college wordt de in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebra´sche structuren voortgezet. In het bijzonder komen ringen en lichamen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebra´sche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie. Behandeld worden (voor zover de tijd dat toelaat): ringen, ringhomomorfismen, idealen, hoofdideaaldomeinen, polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, Jordaan-normaalvorm voor matrices.
Tijd/plaats:
Hoorcollege:   zl. 401di 13.45-15.30   4 sep-4 dec
Werkgroep:   zl. 402do 13.45-15.30   6 sep-6 dec
Aantal studiepunten: 4
Literatuur: Syllabus Algebra 2 van Prof. P. Stevenhagen (versie augustus 2001)
(Te koop bij het magazijn van het Huygenslaboratorium)

Tentamenregeling: Het eindcijfer is het gemiddelde van het huiswerkcijfer en het cijfer voor het schriftelijk tentamen. Op het hoorcollege wordt wekelijks een lijstje opgaven opgegeven. Daarvan moeten er op het eerstvolgende hoorcollege vier worden ingeleverd. Er is keuzevrijheid in de in te leveren opgaven, en het kiezen van `moeilijke opgaven' heeft een positieve invloed op het cijfer.

Het is een open-boek-tentamen, d.w.z bij het tentamen mag u gebruik maken van uw dictaat en uw aantekeningen.

Tentamenstof: De stof die op het hoorcolege en het werkcollege is behandeld.
Tentamendata: donderdag 10 januari 2002   10-13 uur  zl. ???
maandag 5 augustus 2002   14-17 uur  zl. ??? (herkansing)
Huiswerk:
Van het lijstje opgaven moeten er vier worden uitgewerkt en ingeleverd op het hoorcollege op de genoemde inleverdatum. De gecorrigeerde opgaven worden dan op de daaropvolgende werkgroep teruggegeven.

Opgaven         Inleverdatum
Hoofdstuk 11:  4, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 11 september
Hoofdstuk 11:  32, 34, 36, 38, 44, 47, 49, 51, 54, 55 18 september
Hoofdstuk 11:  61, 62;  Hoofdstuk 12:  11, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 31 25 september
Hoofdstuk 12:  1, 2, 3, 4, 15, 16;  Hoofdstuk 13:  1, 10, 11, 12, 17 2 october
Hoofdstuk 12:  7, 8, 33, 34, 41-50 9 october
Hoofdstuk 13:  3, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27 16 october
Hoofdstuk 13:  28-40 23 october
Hoofdstuk 14:  2-13 30 october
Hoofdstuk 14:  2-13 6 november
Hoofdstuk 15:  9, 27, 28, 29, 31, 34 + extra opgaven 13 november
Hoofdstuk 15:  2, 3, 5, 15-22 20 november
Hoofdstuk 15:  32, 33, 35-41 27 november
proeftentamens 4 december

Einduitslagen:
collegekaart      tentamen     huiswerk     eindcijfer


Last modified by geiges at math.leidenuniv.nl on 16 October 2001.